SBBI Logo

Har du fått ett inkassokrav?

Jag har fått ett inkassokrav, vad händer nu?

Ibland händer det att man missar en faktura, eller helt enkelt har svårt att betala för sig. I och med att du har blivit kontaktad av oss med ett inkasso, har du förmodligen en obetald faktura för en vara eller tjänst. Om du anser att inkassokravet är riktigt bör du betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad.

Det här händer om du betalar inkassokravet:

Om du betalar både kapitalskuld, eventuell ränta och inkassokostnad inom åtta dagar så avskrivs inkassoärendet och du har inte fått någon betalningsanmärkning.

Om du inte kan lösa hela skulden direkt:

Om du inte kan betala hela skulden inom åtta dagar bör du höra av dig till fordringsägaren och diskutera vilka möjligheter som finns.

Varför kommer ett brev från Mfin SBBI?

Mfin SBBI är en webtjänst anpassad för att underlätta hanteringen av dröjande betalningar. Det finns en mängd olika krav och regler för hur man får inkassera pengar, varför många anser det lättare att använda sig av Mfin SBBI. Inkassokravet är utformat utav Mfin Inkasso och följer god inkassosed.

Vad händer om jag inte betalar inkasso?

Det här händer om du inte betalar:

Om du inte betalar riskerar du att ärendet lämnas till Kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande. Vid en ansökan tillkommer ytterligare minst 680 kronor i kostnader.

Dessutom ger en ansökan en mindre betalningsanmärkning för företag. När Kronofogden får vår ansökan kommer de att sända dig ett föreläggande. Om du fortfarande inte betalar utfärdar Kronofogden ett utslag. Ett utslag ger betalningsanmärkning för både företag och privatpersoner.

Betalar du fortfarande inte så går ärendet vidare till utmätning. Vid en sådan kommer Kronofogden att mäta ut i lös och fast egendom och för privatpersoner även i lön. Vid en ansökan om utmätning tillkommer ytterligare minst 600 kronor i kostnader.

Vad händer om jag får en betalningsanmärkning?

Betalningsanmärkningar och konsekvenser:

En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Den kan exempelvis leda till att du inte får lån, lägenhet, arbete eller telefonabonnemang.

En anmärkning syns i 5 år för ett företag och i 3 år för privatpersoner.

Vad är jag skyldig att betala (Ränta och kostnader)?

Räntesatsen styrs av räntelagen eller avtal:

Enligt räntelagen kan fordringsägaren ta ut en dröjsmålsränta med åtta procentenheter över gällande referensränta. Om referensräntan är 2 % får du alltså betala en årsränta på 2 + 8 procentenheter = 10 %

Har du redan betalt fakturan när du får vårt inkassokrav så kan du ändå vara skyldig att betala den lagstadgade inkassokostnaden på 180 kr och dröjsmålsränta. När det gäller fakturafordringar så anses de betalda när beloppet bokförs på mottagarens konto. Det är alltså inte den dagen du skickade iväg din betalning som är avgörande utan när det bokfördes på mottagarens konto. Man jämför sedan det datumet med inkassokravets utskriftsdatum.